360 Derece Performans Değerlendirme

Merhaba. Diğer performans değerlendirmelerden daha farklı bir yöntem olan 360 derece performans değerlendirme tekniğini ele almak istiyorum. Günümüz iş dünyasında rekabetin daha da kızışmasıyla birlikte işletmelerin rakiplerine göre bir adım önde olabilmek için stratejiler geliştirmesi gereklidir. Bu çalışmaların etkin bir biçimde yönetilmesi için performans değerlendirme denilen işlem kullanılmalıdır. Performans değerlendirmenin ne olduğuna, faydalarının, olumsuzluklarının neler olduğuna gelin bir göz atalım.

360 derece performans değerlendirme sistemi, değerlendirilmeye tabii tutulan kişiyi 360 derece olarak amirinin, müşterilerinin, iş arkadaşlarının ve alt kademe çalışanların değerlendirmesi işlemidir. Bu süreçte kişinin performansı, işe uyumu, motivasyonu, verimi, üretkenliği yani kişinin işletmeyi hedeflerine ulaştırması altında yatan bütün kriterlerinin değerlendirilir ve rapor halinde üst yönetime sunulur. Performans değerlendirme konusu çok önemli bir süreçtir. Objektif olarak değerlendirilmesi gerekir ancak kişisel çıkarların ortaya çıkmasıyla haksız değerlendirmeler yapılabilmektedir.  İşte bu 360 Derece Değerlendirme sistemi ile bu haksızlıkların önüne geçilmektedir. Bu sistemde asıl amaç performans değerlendirmesi yaparken bir kişiye bağlı kalmaksızın yani tek bir bakış açısı yerine daha çok bakış açısı kullanarak yapmaktır. Bu yüzden etrafındaki kişilerin değerlendirilmesine tabii tutulur. Bu sistemi diğerlerinden ayıran en önemli faktör ise geri bildirimlerin olmasıdır. Geri bildirimlerin sayesinde eksik yönlerinin farkına varıp kendilerini tamamlayabiliyorlar. Özellikle 2 ve daha fazla senedir çalışmakta olan çalışanların profesyonel gelişimde olukça etki sağlamaktadır. 360 Performans değerlendirme sistemi; yetenek, sorumluluk, eğitim, performans ve insan ilişkileri gibi konular baz alınarak değerlendirme yapılır.

 

360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi Aşamaları:

1.Örgüt içerisindeki hangi amaca uygulanacağının belirlenmesi.
2.Veri toplama araçlarının belirlenip, verilerin ne şekilde kullanılacağı belirlenir.
3.Değerlendirme ile ilgili dökümanların dağıtımı ve doldurulması işlemi.
4.Dökümanların toplanıp değerlendirmeye tabii tutulduktan sonra rapor haline getirilip üst yöneticilere sunulması.
5.Çalışan ile geri beslemenin yapılması.
6.Sürecin tamamlanması.
7.Sürecin tekrar edilmesi.

360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi Yararları:

  1. Objektif ve geri bildirimlerin sağlanılması
  2. Çalışanı her açıdan daha kapsamlı değerlendirilmesi sağlanır
  3. Haksızlıkların önüne geçilmiş olur
  4. Bu yöntem sayesinde çalışan eksik ve zayıf yönlerini görmesini ve geliştirmesine olanak sağlar
  5. Performans değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan analizler sayesinde gelişim ve eğitim planlarına kapsamlı veri sağlar.

 

 

 

 

 

572 total views, 1 views today

1995 yılı Kırşehir Kaman doğumlu;Bilişim Teknolojileri mezunu ;Trakya Üniversitesinde işletme bilgi yönetimi bölümü, bölüm ikincisi olarak bitiren ve  mezuniyetini takiben insan Kaynakları  sektörüne kendisini adamış bir gönüllü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir