İş Sözleşmeleri

İş sözleşmeleri sürekli-süreksiz, süresi belirli-süresi belirsiz, deneme süreli-deneme süresiz, tam-kızmi süreli ve takım sözleşmesi olarak beş tanedir.

Sürekli-Süreksiz İş Sözleşmesi:

Nitelikleri bakımından en fazla 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, 30 günden fazla süren işlere ise sürekli iş denir. Bu sürelere göre yapılan iş sözleşmeleride dolaylı olarak sürekli ve süreksiz iş sözleşmesi olarak iki türde olmaktadır.

Süresi Belirli-Süresi Belirsiz İş Sözleşmesi:

İş sözleşmesi yapılırken ne zaman sona ereceği kararlaştırılmamış ise süresi belirsiz, ne zaman sona ereceği kararlaştırılmış ise süresi belirli iş sözleşmesi denir. Süresi belirli iş sözleşmesiyle çalışmak işçi aleyhine işveren lehine sonuçlanabilir. Mesela süresi belirli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin ihbar ve kıdem tazminatı hakkı yoktur. İş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz. Süresi belirli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça birden fazla yapılamaz aksi takdirde süresi belirsiz sayılır.

Deneme Süreli-Deneme Süresiz İş Sözleşmesi:

Taraflar isterlerse bir deneme süresi kararlaştırabilirler. İşçini o iş yerine ayak uydurup uyduramayacağını işveren ise işçinin verimliliğini ve mesleki bilgisini deneyerek, yaşayarak öğrenmiş olur. Deneme süreli iş sözleşmesinde gerek işçi gerek işveren hiçbir tazminat ödemeden sözleşmeyi derhal sona erdirebilir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 15’inci maddesinde, taraflarca iş sözleşmesine bir deneme süresi konulduğunda, bu sürenin en çok iki ay olabileceği, ancak deneme süresinin toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabileceği düzenlenmiştir.

Tam Süreli-Kısmi Süreli İş Sözleşmesi:

İşçinin günlük ve haftalık kanuni çalışma sürelerine uygun olarak çalışmayı üstlenmesi halinde tam süreli, haftada iki gün, günde iki saat gibi çok değişik ihtimaller dahilinde çalışmayı üstlenmesi ise kısmi düreli iş sözleşmesidir. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışan kişi ücretini tam süreli işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak alır.

Takım Sözleşmesi:

Bir işçi grubunun temsilen işçilerden birinin takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı ve yazılı olmadıkça geçerli olmayan iş sözleşmesi türüdür. Uygulamada pek fazla kullanılmayan takım sözleşmesine daha çok inşaat işlerinde, mevsimlik işlerde rastlanır. Takıma dahil işçilerden biri veya birkaçı işe başlamaz ve işverence bu sebeple bir zarara uğrarsa bu durumdan takım kılavuzu sorumlu olacaktır. İşçiler işe başladıklarında takım kılavuzunun fonksiyonu sona erer. Takım kılavuzu da diğerleri gibi işçidir.

366 total views, 1 views today

1995 yılı Kırşehir Kaman doğumlu;Bilişim Teknolojileri mezunu ;Trakya Üniversitesinde işletme bilgi yönetimi bölümü, bölüm ikincisi olarak bitiren ve  mezuniyetini takiben insan Kaynakları  sektörüne kendisini adamış bir gönüllü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir