İşçinin En Önemli Hakkı “Ücret”

Merhaba.

Türkiye’de çalışma koşullarını, maaştır, sosyal haklardır ve hatta haksızlıklardır buna benzer durumlarda işçinin kendi haklarını bilmemesinden dolayı zor durumlar yaşandığını hepimiz biliyoruz bilmesek bile tahmin etmesi zor olmayan bir durum. Bu yüzden çalışan emekçilerimizin bilincinde olması gereken haklarından bahsetmek istiyorum bugün. Çalışan herkesin benim senin onun bir emekçi olarak işveren karşısında bilmediği farkında bile olmadığı hakları vardır. Bu haklar sosyal ve ekonomik diye iki gruba ayrılır. Ancak ben sizlere bu hakları daha ayrıntılı bir şekilde ayrı ayrı vermeyi planlıyorum.

Ücret;

Ücret, bir kimseye yapılan bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan emeğin karşılığı olarak para ile ödenen tutardır. Özel olarak açılmış bir banka hesabına ödenir. Maaş, kupon, bono veya senetle herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz. Bu para işe başlamadan önce işçi-işveren arasında bir iş akdi ile belirlenir. Bu anlaşmaya göre işçinin emeğini ortaya koyması işverenin ise bu emek karşısında belirlenen ücreti eksiksiz ve günü gününde vermek için söz verdiği anlaşmadır. 4857 yeni iş kanununa göre; ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. Ve ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.

Ücretin Gününde Ödenmemesi Durumunda;

Normal şartlarda ödeme gününden itibaren mücbir bir sebep olmaması dışında 20 gün içinde ödenmezse;

  • İşçiler iş yapmaktan kaçınabilir.
  • Kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.
  • Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
  • Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

Ücretin ödenmesi 20 günü geçer ise bir sonraki gün itibariyle İş Kanununun 26. maddesine göre 6 günlük (hak düşürücü) süre içinde 4857 sayılı iş kanunun 24. maddesi II e bendinde tanımlanan “ İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” maddesini gerekçe göstererek hizmet akdini haklı sebeple tazminatını almak kaydı  ile fesih edebilir.

İş kanununda ücretlerin tam zamanında ödenmesi gerek kılınarak eğer ücretlerin ödenmesi 20 günü geçerse, işçi işinden feragat edebilir ve zamanında ödenmeyen maaşları içinde en yüksek faiz uygulanma hakkına sahiptir. Hepimizin de tahmin edebileceği gibi bu olayların gerçek hayatta daha zor oluğunu bilebiliyoruz. Ancak dava yoluyla hakkımızı savunmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum.

Çıplak Ücret:

Herhangi bir sosyal ve yardım beklemeden işçinin yaptığı iş karşılığında anlaştığı ücrete denir.

Giydirilmiş Ücret:

Tüm sosyal ve parasal hakların çıplak ücrete eklenmesi suretiyle bulunan parasal miktara denir.

Brüt Ücret:

İşçinin çıplak ve giydirilmiş ücretinden, sigorta primi ve vergileri kesilmeden önceki ücretledir.

Nominal Ücret:

İşçinin o gün aldığı ücrettir.

Reel Ücret:

Nominal ücretin fiyat artışlarına bağlı olarak satın alma gücündeki değeridir.

Hafta Tatil Ücreti:

İş yerlerinde Pazar günleri hafta tatilidir. İşveren işçiye haftada bir tam gün izin vermelidir. Evlenmelerde, ölümlerde üç gün izin verilebilir. Hekim raporuyla ve işveren tarafından verilen izinler 45 saatlik, haftalık çalışma süresi içinde kabul edilir.

Genel Tatil Ücretleri:

Resmi ve bayram tatillerinde bir iş olmasa bile ücretler işçilere tam olarak ödenir.

Geçici İş Gözrmezlik Ücreti:

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve gebelik hallerinde sigortalı işçinin çalışamadığı süreler için sigorta tarafından kişilere ödenen ücrettir.

Net Ücret:

İşçinin çıplak ve giydirilmiş ücretten sigorta ve vergiler düşürüldükten sonra geriye kalan ücrettir.

 

501 total views, 1 views today

1995 yılı Kırşehir Kaman doğumlu;Bilişim Teknolojileri mezunu ;Trakya Üniversitesinde işletme bilgi yönetimi bölümü, bölüm ikincisi olarak bitiren ve  mezuniyetini takiben insan Kaynakları  sektörüne kendisini adamış bir gönüllü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir