Kıdem Tazminatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Kanunda gösterilen fesih hallerinde en az bir yıllık kıdeme sahip işçi veya işçinin ölümü halinde mirasçılarına işveren tarafından ödenmesi icap edilen miktarı işçinin kıdemine ve son brüt kazancına göre belirlenen bir miktar paradır.

“Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları:

  • İş sözleşmesinin kanunda gösterilen sebeplerden ötürü feshedilmesi gerekir,
  • En az bir yıllık kıdeme sahip olmak,
  • Askerlik hizmetini yapmak için sözleşmeyi feshetmesi,
  • Kadın işçinin evlenmesi durumunda evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde sözleşmeyi feshettiyse,
  • Yaşlılık, malullük aylığı veya toptan ödeme almak için feshettiyse  işçinin bu sebepleri ispatlaması gerekir.

İşyerinin başka bir yere devredilmesi veya miras yoluyla intikal etmesi işçilerin aynı sözleşme ile çalışması halinde kıdem alamaz. Kıdem başlangıcı iş sözleşmesinin yapıldığı tarih değil işe başladığı tarihtir. Deneme süresi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık izin sürekli hastalık vb. kıdeme dâhildir. Ancak grev ve lokavtlar kıdeme dahil değildir.

Kıdem tazminatı miktarı:

İşçinin kıdeminin her yıl için son alacağı brüt ve giydirilmemiş 30 günlük ücret ödenecektir. Kıdem tazminatı miktarı tabanı geçemez. Taban ise en yüksek dereceli devlet memuru olan başbakanlık müsteşarının 1 yıllık emekli ikramiyesi kadardır.

Kıdem tazminatının hesaplanması:

Gıda, sağlık, giyim, yakacak, yemek, ulaşım, konut, aile çocuk yardımları kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır. Yargıtay kararı ışığında bir hesaplama yöntemi geliştirilmiş. Önce kıdem tazminatında kullanılacak bir günlük brüt giydirilmiş ücret bulunur. Bunun için işçiye sağlanan aylık ödemenin 30’a bölünmesiyle tespit edilir. Son bir yıl içerisinde işçiye yıllık olarak sağlanan anı veya akdi ödemeler 365’ bölünerek bir günlük miktar bulunur. Aylık ödemeler 30’ yıllık ödemeler 365’e bölünerek bir yıllık giydirilmiş brüt ücret bulunur. Son bir içinde işçi ücretine zam yapılmışsa zammın tarihi ile işçinin işten ayrıldığı süreye göre ortalama günlük ücret bulunur. Bir yıllık kıdem tazminatı bulunduktan sonra kıdem süresinin her yılı için bu miktarda kıdem tazminatı yıl sayısı ile çarpılır. Artan yıllar ve günler içinde aynı oranda ödeme yapılacağı için doğru orantı kurulur. Yani 12 ay için şu kadar ödeniyorsa 1 ay için ne kadar öder şeklinde. Bu orantı gün ödemeleri içinde geçerlidir. Kıdem tazminatı hesaplanırken önce kıdem süresinin hesaplanması gerekir. Bunun için kıdemin sonundan başlangıç tarihi çıkartılır. Arada kıdeme dâhil edilmeyen zamanlar çıkartılır. Kıdem tazminatı bu şekilde hesaplanmış olur.

464 total views, 1 views today

1995 yılı Kırşehir Kaman doğumlu;Bilişim Teknolojileri mezunu ;Trakya Üniversitesinde işletme bilgi yönetimi bölümü, bölüm ikincisi olarak bitiren ve  mezuniyetini takiben insan Kaynakları  sektörüne kendisini adamış bir gönüllü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir