Mobbing

Merhaba…

Son yıllarda mobbing olayları her geçen gün artış gösteriyor. Son yıllarda kelimesini kullanmamın sebebi; aslında eskiden beri var olan ancak o zamanlar da mobbing kavramı olarak bilinmediği için  bu olaylar şans, kader, talih gibi bir takım sıfatlar olarak biliniyordu. Bu nedenle bugün sizlere mobbing kavramından biraz bahsetmek  istiyorum. Evet şimdi  mobbing  nedir? Gelin önce bunu birlikte öğrenelim.222


Bir veya birkaç  insanın başka bir kimseye veya kişilere  taciz, baskı  ve  rahatsız etme durumlarında  duygusal ve psikolojik bir saldırı da bulunmasıdır. Mobing aynı zamanda “meslek hastalığı” olarakta literatürde geçmektedir. Mobbing’i yapan kişinin amacı, kişiyi iş yaşamından dışlayarak ve rahatsız edici tavırlarda bulunarak kendi işine son vermesini istemektedir. Art arda  iş yerinde gerçekleşen kasıtlı olarak yapılan  yıldırma hareketleridir. Mobbing , mağdurun kişiliğinde, sağlığında ve mesleki hayatın da önemli sorunlara yol açar. Cinsel taciz, tehdit, uygunsuz şakalar ,kaba sözler, dedikodu ,küçümseme  gibi insanı rahatsız eden bu  tür  mağduriyet halleri de mobbing sayılıyor. Mobbing ispatı zor bir konudur. Evet yanlış okumadınız. Ben de bu konuyu araştırırken çok şaşırmıştım “Nasıl yani ? Hem tacize uğruyorum hem de kanıtlayamıyorum”  . Eminim sizde kendi kendinize bu soruyu  sorduğunuzu işitir gibiyim. Bu konuyu açıklamaya gelirsek yukarıda bahsetmiş olduğum  bu hallerin tek başına olması mobbing olduğunu kanıtlamaz sadece mobbing’e uğrayıp uğramama konusunda yardımcı olur. Neden niye sorarsınız ? Çünkü mağdur kişi her ne kadar kendini savunsa da karsı tarafta aynı konuda kendini savunacaktır. Sistematik bir şekilde bu hallerin çoğunun görülmesi mobbingin ispatını kanıtlayabilir. Mobbing bir süreç halinde gerçekleşir. Başlangıçta atışma durumunda  ikinci durum da bu baskıyı net bir şekilde hissetmeye başlar. Son nokta ise  yönetiminde mağdur kişiye karsı tepkisinin ortaya koymasıyla birlikte dışlanma ve işten ayrılma noktasında son bulur. Şunu söylemek tam yerinde olacaktır ; Genellikle mağdur kişiler işlerini çok iyi yapan, sevilen, bağımsız, yaratıcı dürüst ve güvenilir kişilerdir.
Mobbing sandığımız ancak mobbingle alakası  olmayan birkaç kavram bulunmaktadır. Bunlardan birincisi;

Çatışma: Normalde yetki yani statü  ve güç çekişmesi olarak  adlandırılan ilişki uyuşmazlığıdır. Mobbingde de bahsettiğim gibi esas olan sistematik ve istikrarlı bir şekilde devam eden tutum ve davranışlardır.  Ancak normal bir çatışma durumunda ise  birbirinden bağımsız olan ve çatışmanın ne kadar süre  devam ettiğidir.

Şiddet: Şiddetin net bir  tanımını yapmak tam mümkün değildir. Bazen saldırı, bazen hakaret, bazen de psikolojik olabilmektedir. Şiddeti genel bir şekilde ifade eder isek fiziksel problemlere yol açabilecek şekilde kişi ve kişilerde zarara açılmasıdır. Bizi ilgilendiren ise iş yerinde ki  şiddet yani elindeki güç ve yetkiyi kötüye kullanmaktır. Mobbingden ayıran yönü mobbing sistematik bir şekilde devam etmesi gerekir ama işyerin de gerçekleşen  şiddet durumun da ise tek bir davranış bile etkili olabilmektedir.

Kabalık: Mobbing açısından bakar isek  bir veya birden fazla kişiye etki ederken normal durumlarda ise kabalık işyerinde ve inanıyorum ki normal yaşantısın da bile herkese etki etmektedir. Yani bununda  böylece mobbingden farkını ortaya çıkardık.
Son zamanlardaki araştırmalara göre mobbing diye bahsettiğimiz psikolojik taciz okullarda ,hizmet ve sanayi sektöründe daha yaygın görülmektedir. Bunun nedeni yüksek işsizlik oranları ve eğitim düzeyi nedeniyle çalışanlara gereken değerin verilmemesi dolayısıyla mobbing olasılığı  daha yüksek olabilmektedir.
Gelin sizleri daha çok sıkmadan son olarak mobbing çeşitlerine bir göz atıp bugün ki yazıma noktamızı koyalım.

Dikey Mobbing: Enteresan bir durum bence. Çalışanların  yöneticiye karsı baskı uygulamasıdır.

Düşey Mobbing :Üst konumda yer alan  yöneticilerin alt kademedeki çalışanlara  karşı gerçekleştirdikleri  baskı durumudur.

Yatay Mobbing: İşyerinde benzer konumda ve  benzer görevde olan iş arkadaşlarının   birbirlerine karşı psikolojik baskıda bulunmasıdır.

Teşekkür ederim. Bir sonraki bloğumda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.

20,145 total views, 16 views today

1995 yılı Kırşehir Kaman doğumlu;Bilişim Teknolojileri mezunu ;Trakya Üniversitesinde işletme bilgi yönetimi bölümü, bölüm ikincisi olarak bitiren ve  mezuniyetini takiben insan Kaynakları  sektörüne kendisini adamış bir gönüllü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir