Mobbinge Karşı Ne Yapmalıyız!

Merhaba… Önce ki yazımda mobbingin ne olduğunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışmıştım. Bu yazım da ise mobbinge maruz kaldığımız zaman, ne yapmamız gerektiğini ve mobbing’e karsı yasal düzenlemelerin ne olduğunu açıklamaya çalışacağım.

Öncelikle neden mobbing uygulanır? Önceki yazımda da belirttiğim gibi mobbingin ispatının zor bir durum olduğuna değinmiştim. Genel olarak bu sorunun cevabı çalışanı istifaya zorlamak olarak söyleyebiliriz. Ülkemizde istatistiklere göre son yıllar da mobbing davaları çok fazla görülmekte ve bu davaların kıdem ve ihbar tazminatı hatta yüksek derecelerde  tazminatlar görülmüştür.

Taciz, maaşının azaltılması, dışlanması, sosyal ilişkilerinin bozulması durumları mobbingin etkileri arasında olduğunu biliyoruz. Mobbing denilen bu psikolojik tacizin hukuki yasalar ile korunma altına alınmıştır. Bu durum 4857 yeni iş hukuku kapsamında açıklanmıştır. Bu kanun ile mobbing’e uğrayan kişinin yapmış olduğu iş akdini haklı sebep gösterilerek feshedilebileceği ve kıdem tazminatı isteme talebinde bulunabileceği açıklanmıştır. Mobbing davası açmak isteyen kişinin açık ve net bir şekilde bütün deliller lehine olacak bir şekilde mobbing şikâyeti ile dava açmak istediği işverenin ikametgâhının bulunduğu yere ya da iş yerinin bulunduğu iş mahkemesinde açılabilir. Elinde yeteri kadar delil bulunması gerekir. Delil olmadığı takdirde hakimin karar vermesi oldukça zor olacaktır. Hiçbir delili olmayan kişilerin şahit göstermesi gereklidir. Aynı zamanda şahidimiz de yoksa davanın reddedilme olasılığı çok yüksek olacaktır. Her ne kadar özel sektörde görülse de mobbing kamu sektöründe de sorunlara yol açmaktadır. Memurları mobbing şikayetine karsı korunması ise “Anayasamızın 129/5 maddesinde; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken (görevlerini yaparken) işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları rücu edilmek kaydıyla kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine dava açılabilir.” şeklinde açıklanmıştır .

Mobbing şikâyeti ile dava açmış kişilerin otomatik olarak iş akdini feshetmiş olurlar. Bu durum da talep edeceğimiz şey tazminat olacaktır. Mobbing şikâyeti ile kişinin sahip olduğu hakları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Kanunda belirten hallerde tazminat isteme hakkı,
  • İş sözleşmesinin haklı nedenlere bağlı olarak iş akdini feshedebilme hakkı,
  • Mobbinge uğrayan işçinin, mobbing yapan yöneticiyi dava etme ve tazminat isteme hakkı,
  • Kötü niyet hükümlerine başvurabilme hakkına sahiptir…

Delil ve şahit eksikliği olmaması halinde davanın sonuçlanma süresi yerel mahkeme kararını yaklaşık 10 ay içerisinde verirken, Yargıtay aşamasında temyiz incelemesi ise altı ile sekiz ay içerisinde sürebilmektedir. Mobbing davası sonucuna karsı belli şartlarla itiraz etmek mümkündür. İlk olarak süre şartı aranır. Sonuç kararının açıklanmasından sekiz gün içerisinde Yargıtay’a temyiz dilekçesi ile ilgili mahkemeye itirazda bulunabiliriz.

522 total views, 2 views today

1995 yılı Kırşehir Kaman doğumlu;Bilişim Teknolojileri mezunu ;Trakya Üniversitesinde işletme bilgi yönetimi bölümü, bölüm ikincisi olarak bitiren ve  mezuniyetini takiben insan Kaynakları  sektörüne kendisini adamış bir gönüllü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir