“Örgütsel Performans” ve “Entropi” İlişkisi

Merhaba

Bugün “Entropi” kavramını ele alacağım. Entropi kelimesi genellikle mühendislik bölümlerinde sık olarak görülür. Termodinamiğin ikinci yasası olan, bir termal iş varsa bu işlemin yönünü belirler ve negatif, pozitif ya da eşit değerler alır. Açıklamış olduğum entropinin bilimsel olarak tanımlamasıdır. Bizi ilgilendiren kısım ise entropinin sosyal ve örgütsel ilişkisi. Yani negatif entropi veyahut pozitif entropi durumlarında işletmelerde meydana gelen durumlardan bahsedeceğim. İncelemelerime ve araştırmalarıma dayanarak neler ortaya çıkarmışım, entropinin ne olduğunu,  negatif ve pozitif entropinin etkilerini öğrenelim.

Öncelikle örgütlerde kapalı ve açık sistem olmak üzere iki tür sistem vardır. Bu sistemleri açıklamak gerekirse; Çevreleriyle bilgi ve enerji alışverişinde bulunan sistemlere açık sistem,  adından da anlaşılabileceği gibi kendisini dışa kapamış, çevresiyle etkileşim halinde bulunmayan sistemlere ise kapalı sistem denir. Açık sistemlere sosyal sistemleri, kapalı sistemlere ise mekanik sistemleri örnek olarak verebiliriz. Şimdi buradan entropiyi tanımlayacak olursak: Entropinin Türkçe karşılığı yok olma tehlikesidir. Negatif entropi, yok olma tehlikesinin olmadığı hatta eksilere inmiş halidir. Pozitif entropi ise pozitif denilince akla hep iyi şeyler gelir ancak pozitif entropi durumunda bu farklıdır yani yok olma tehlikesinin en yüksek olduğu noktadır. Entropi durdurulabilir hatta eksilere doğru çekilebilir. Entropiyi Daha da geniş bir çerçevede ele alırsak, kapalı fiziksel sistemler, bütün sistemi gittikçe artan ve çökerten entropik güçlere maruzdurlar. Aşırı bir şekilde entropiye doğru yöneliş, bozulmalara, girdi ve kaynak değişimini yapamama ve sonunda kaybolmaya mahkûmdur. İnsanlardan oluşan sistemlerde vardır hepimizin bildiği gibi biz bunlara örgüt deriz. Bu örgütlerde aşırı disiplin, bürokrasi, hiyerarşi ve kişiler arası rekabet gibi faktörlerin etkisiyle örgüt ve örgüt içeresindeki bireylerde psikolojik, monotonluk gibi bozukluklar ve düzensizlikler meydana gelir. Richard Barrett tarafından “kültürel entropi” şeklinde adlandırılan, entropi için gerekli olan bu ek enerjiyi temsil eder. Motivasyon eksikliği olan şirketlerde çalışanlar,  işten kaçmanın yollarını ararlar. Tam tersi örgütlerde kurumsal amaçlara kendini bağlı hisseden çalışanların motivasyonu yüksek ve sürekli katkıda bulunma isteği vardır. Buda negatif entropiye ile pozitif entropiye bir birer örnek olarak gösterilebiliriz.

Hewitt Associates ve Barrett Values Centre’ın birlikte yürüttükleri Avustralya ve Yeni Zelanda’da 163 şirketin katılımıyla yapılan bir araştırmada; kurumsal kültür ve değer uyuşmasının çalışan bağlılığını önemli ölçüde etkilediği, çalışan bağlılığının da, şirketlerin performansında belirleyici bir yere sahip olduğu saptanmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre kurumlarda entropi seviyesi ile çalışan bağlılığı arasında yüksek etkileşim bir olduğu görülmektedir. Buradan da çalışan bağlılığının yüksek olması ile entropi oranı arasında ters bir orantı olduğu anlaşılıyor. Sonuç olarak örgütlerdeki entropi seviyesi, lider ve yöneticilerin kişisel entropi seviyeleri doğrudan doğruya performans sonuçlarına yansımaktadır.

20,717 total views, 8 views today

1995 yılı Kırşehir Kaman doğumlu;Bilişim Teknolojileri mezunu ;Trakya Üniversitesinde işletme bilgi yönetimi bölümü, bölüm ikincisi olarak bitiren ve  mezuniyetini takiben insan Kaynakları  sektörüne kendisini adamış bir gönüllü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir